Twitter del COMT

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya és una corporació de dret públic que agrupa els col·legis professionals de metges existents a Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

Estatuts (Arxiu PDF)  

El web del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya