Assegurances i Previsió Social

Logo Medicorasse

Les dependències de la correduria d'assegurances (Medicorasse) s'han traslladat a la planta baixa del Col·legi. Ara s'hi accedeix directament des del carrer, per la porta del costat de la principal (veure imatge).

Porta accés Medicorasse Tarragona

Medicorasse és la corredoria d’assegurances del Grup MED. Posicionada en el 4rt. lloc del rànking de corredories de l’estat per xifra de negoci, compta amb l’experiència d’intermediar les assegurances de més de 50.000 clients, el que permet oferir el millor assessorament amb unes condicions de cobertura i preu excel·lents.

Enllaç: Medicorasse - Corredoria d'assegurances  

 

Logo A.M.A.

A.M.A. manté cap a aquest col·lectiu un mateix i decidit compromís des de 1965. Amb un creixement exponencial des de 1987 i especialitzada sempre en el ram assegurador de No Vida, ocupa a l'actualitat el tercer lloc per volum de primes entre les mútues espanyoles.

Enllaç: Agrupació Mutual Asseguradora

Logo Mutual Mèdica

Amb més de 90 anys d'experiència, Mutual Mèdica és una mutualitat especialitzada en la previsió social del metge. Va néixer l'any 1920 amb l'objectiu de protegir el metge i la seva família en moments de malaltia, jubilació, defunció i altres imprevistos de la vida.

Des de 2002, Mutual Mèdica opera a tot Espanya. Així mateix, en virtut de l'establert per la Resolució de 24 de juliol de 2007 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Mutual Mèdica està autoritzada per a actuar com alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a tots els metges d'Espanya.

Enllaç: Mutual Mèdica