Col·legiats

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Tràmits

 

En aquest apartat pots realitzar tràmits i procediments relacionats amb la col·legiació i informar-te sobre els mateixos. Alguns d’aquests tràmits requereixen que visitis personalment la seu del COMT, mentre que d’altres poden ésser completats on line.

Catàleg de serveis

 

El COMT ofereix tot un seguit de serveis i avantatges per als col·legiats i els seus familiars ens els àmbits personal i professional. Serveis que van des d'assegurances, productes bancaris, serveis tecnològics i informàtics, jurídics o assessoria fiscal i laboral. També s'ofereixen descomptes i avantatges en empreses i firmes comercials de diferents sectors.