Té per objectiu conèixer els fonaments ètics de les principals qüestions de la pràctica mèdica. Desenvolupar habilitats per l'anàlisi de qüestions ètiques de la pràctica assistencial.

 

Consulta el temari i el programa (arxiu PDF)