El curs online Spanish Doctors permet al professional sanitari dominar l'idioma de la ciència, habilitant-lo per a accedir a una enorme riquesa de recursos científics disponibles, així com per accedir a la seva pròpia contribució a la comunitat mèdica internacional. Es tracta d'una activitat de Desenvolupament Professional Continu (DPC) acreditada per SEAFORMEC/SMPCC amb 37 crèdits no presencials CPE-DPCs per mòdul trimestral.

Més informació i inscripcions