L'objectiu és poder dotar als alumnes dels últims avanços científico-tecnològics en el camp de la valoració Biomecànica Clínica i en les àrees d'aplicació com la valoració de la discapacitat, la gestió de la contingència laboral, la peritació mèdica i la rehabilitació.

Arxiu PDF amb tota la informació