Aquest curs està dissenyat perquè es puguin inscriure i realitzar-lo en qualsevol data, independentment de l'obertura, ja que no té una estructura lineal, sinó que van obrint-se les conferències amb una cadència de cada 15 dies, quedant en obert per poder ser visualitzades i estudiades en qualsevol moment. Sí que l'examen per als professionals de la salut que tinguin la titulació requerida té una data concreta al juny.

A causa de l'èxit d'edicions anteriors, pel que fa a l'oferta a associats de Col·legis Professionals i Societats científiques conveniades amb la Fundació FF, vam obrir una altra vegada aquesta oferta especial per a aquesta edició, el que representarà una important rebaixa en el preu del curs. Des de la Fundació FF els volem oferir aquesta proposta per reforçar la relació amb els professionals vinculats a la seva entitat i facilitar la formació i actualització en FM i SFC.

Cal destacar que s'ha sol·licitat l'Acreditació de la Formació Contínua per a Professionals Sanitaris del Sistema Nacional de Salut, acreditació que aporta més reconeixement al curs per als professionals (esperem que aviat estiguem en disposició de concretar el nombre de crèdits i d'hores atorgats).

Arxiu PDF amb tota la informació  

Al web www.fibrodolor.org   trobaran més informació i la forma d'inscripció, quedant a la seva disposició per a qualsevol consulta.